Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cuộc sống số: Số hoá thông tin di tích – lưu giữ giá trị nghìn năm
17:30, 19/07/2022
Để lưu giữ và nghiên cứu giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh, những năm gần đây, công tác số hoá thông tin di tích đang tích cực được đẩy mạnh. Cho đến nay, chúng ta đã có một gia tài di tích được số hoá, lưu giữ, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, bảo tồn, phục chế lại các di tích, hiện vật về sau này.