Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kiểm tra thông tin thuê bao để thực hiện chuẩn hóa | Cuộc sống Số
15:46, 04/11/2023

Chương trình Cuộc sống Số kỳ này có những nội dung chính:

1./ Bộ Công an và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác.

2./ Có thể dùng tài khoản định danh điện tử làm thủ tục lên máy bay.

3./ Khám phá Nghệ An với ứng dụng Du lịch thông minh tỉnh Nghệ An.

4./ Kiểm tra thông tin thuê bao để thực hiện chuẩn hóa.