Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cuộc sống Số: Chuyển đổi số chuỗi tiêu thụ và bán hàng tại xi măng Vincem Hoàng Mai
10:04, 23/12/2023

Chương trình Cuộc sống số với những nội dung hấp dẫn:

- Sắp có đạo luật quản lý AI đầu tiên trên thế giới.

- Lấy mã số định danh làm mã số thuế.

- Chuyển đổi số chuỗi tiêu thụ và bán hàng tại Xi măng Vincem Hoàng Mai.

- Biến ảnh tĩnh thành hình ảnh động nhờ AI.