4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a261016753c9c65b08e6
4028eaa46735a26101675356f66608c9
/van-hoa-giai-tri/sach/
Sách
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trao thưởng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 2 năm 2020

Sáng 12/7, UBND tỉnh tổ chức trao thưởng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Nghệ An lần thứ 2 năm 2020. 

13:34, 12/07/2020