4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101675355349408ba
4028eaa46735a26101675354804808b0
/kinh-te/nong-nghiep/
Nông nghiệp
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tăng cường công tác chống hạn, phòng trừ sâu bệnh trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu - mùa năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Vụ hè thu - mùa năm nay nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ từ sớm, ảnh hưởng đến sản xuất đầu vụ. Ngành nông nghiệp và các địa phương cần tăng cường công tác chống hạn, dự tính, dự báo trong phòng trừ sâu bệnh. 

19:11, 16/04/2021