4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101675355349408ba
4028eaa46735a26101675354804808b0
/kinh-te/nong-nghiep/
Nông nghiệp
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghề nuôi tằm Đô Lương vững vàng trong đại dịch Covid-19

Bãi bờ sông Lam mùa này xanh ngút ngắt, những hàng dâu và ngô xen canh vươn lên đầy sức sống. Khi cây dâu tỏa cành đầy lá cũng là dịp người dân ở Đô Lương bắt đầu vụ nuôi tằm đầu năm. Vụ nuôi tằm năm nay khác với nhiều năm trước, bà con sản xuất trong đại dịch Covitd- 19, sản phẩm làm ra phải chờ hết dịch mới xuất bán. 

09:20, 26/03/2020