4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101674e2271c704ed
4028eaa46735a26101674e211b9904e4
/thoi-su-chinh-tri/trong-tinh/
Trong tỉnh
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Những kỳ vọng của người dân Nghệ An gửi tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Nhiều trái tim nhưng cùng một nhịp đập, đó là sự kỳ vọng, khát khao của người dân đang hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIII với niềm tin về một đất nước phồn thịnh, đời sống người dân sẽ được nâng lên. 

17:03, 26/01/2021