4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101674e2271c704ed
4028eaa46735a26101674e211b9904e4
/thoi-su-chinh-tri/trong-tinh/
Trong tỉnh
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri

 Hỏi: Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri được quy định như thế nào?

10:44, 22/04/2021