4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972f92a20538
4028eaa46735a261016753cff6160921
/giao-duc/tuyen-sinh/
Tuyển sinh
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Năm 2021, Bộ Quốc phòng dừng tuyển sinh hai ngành

 Năm 2021, 17 học viện, trường sĩ quan trong quân đội sẽ tuyển 5.000 chỉ tiêu đại học và 80 chỉ tiêu cao đẳng.

09:09, 23/03/2021