Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn khối ngành Sức khoẻ và Sư phạm

07:24, 26/08/2021
Tối 25/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển - PV) khối ngành Sức khỏe và Sư phạm. Mức điềm sàn của hai khối ngành này tăng so với năm trước.

Điểm sàn nhóm ngành Sức khỏe từ 19 đến 22:

 
 

Hội đồng tư vấn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học đối với các ngành Sức khỏe có chứng chỉ hành nghề năm 2021, đã thống nhất đề xuất mức điểm sàn của nhóm ngành này như sau:

Hội đồng tư vấn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2021 đã đề xuất mức điểm sàn xét tuyển cho khối ngành sư phạm.

Cụ thể, điềm sàn các ngành Sư phạm trình độ đại học là 19 điểm. Điềm sàn trình độ đại học các ngành Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật là 18 điểm. Điểm sàn ngành Sư phạm trình độ cao đẳng là 17 điểm.

Cơ sở xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào để tuyển sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh và yêu cầu về chất lượng đối với nguồn tuyển.

Được biết, năm ngoái điểm sàn nhóm ngành này từ 16,5 đến 18,5 điểm (theo thứ tự cao đẳng, đại học).

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện