4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a261016753cdcef00908
4028eaa46735a261016753cd1e2b08fe
/phap-luat/tu-van/
Tư vấn
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dự thảo luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức đề nghị bỏ chế độ "viên chức suốt đời"

Đây là một trong những nội dung mới của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

09:55, 18/04/2019