Những khoảnh khắc vàng Những khoảnh khắc vàng

Tác phẩm tham gia Khoảng khắc NTV của tác giả Từ Thành, Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Nghệ An.

"Cái khó ló cái khôn" "Cái khó ló cái khôn"

Tác phẩm dự thi của tác giả Ngọc Dũng, phòng Chuyên đề - Tuyên truyền phổ biến pháp luật - Cải cách hành chính, Đài PTTH Nghệ An.

Khi người chiến sĩ mang bút sắc để chiến đấu Khi người chiến sĩ mang bút sắc để chiến đấu

Tác phẩm tham gia Khoảnh khắc NTV của nhóm tác giả Công an Nghệ An.

Xem theo ngày
Tất cả