4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a261016753c95e8308e1
4028eaa46735a26101675356f66608c9
/van-hoa-giai-tri/am-nhac/
Âm nhạc
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
"Covid nhanh đi đi", bài nhạc viral trên TikTok cổ vũ tuyến đầu chống dịch

Việt Nam đang ở giai đoạn nóng của COVID-19 với các ca nhiễm mỗi ngày lên tới 4 con số. Đây là thời điểm tuyến đầu chống dịch rất cần sự cổ vũ tinh thần. Có lẽ vì thế, bài nhạc "COVID nhanh đi đi" được thực hiện bởi Team ICM bất ngờ lan tỏa trên mạng xã hội.

07:18, 23/07/2021