4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167973c1daf05b1
4028eaa46735a261016753d0fb73092b
/khoa-hoc-cong-nghe/so-hoa/
Số hoá
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chỉ số

Vpostcode là mã địa chỉ phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia, nhằm cung cấp các thông tin về mã và vị trí của bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc.

08:56, 15/07/2021