4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167973c1daf05b1
4028eaa46735a261016753d0fb73092b
/khoa-hoc-cong-nghe/so-hoa/
Số hoá
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA: “Thủ tướng phải nhận được số liệu báo cáo tốt nhất để chỉ đạo điều hành“

Thủ tướng yêu cầu, cần vận hành hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

16:55, 19/08/2020