4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167973c1daf05b1
4028eaa46735a261016753d0fb73092b
/khoa-hoc-cong-nghe/so-hoa/
Số hoá
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tìm được giấy tờ nhờ Facebook nhận diện khuôn mặt

Mất ví chứa nhiều giấy tờ quan trọng, anh Thanh Trung tìm lại được chỉ sau hai ngày nhờ tính năng nhận diện khuôn mặt của Facebook.

08:09, 04/01/2020