Bộ TT&TT hướng dẫn chuẩn hoá thông tin SIM điện thoại

07:59, 19/03/2023
Sau 31/3/2023, thuê bao (SIM điện thoại) không chuẩn hóa thông tin theo dữ liệu cư dân quốc gia sẽ bị khóa một chiều nên người dùng cần kiểm tra để sớm chỉnh sửa. Bộ TT&TT đã có hướng dẫn người dân cách chuẩn hóa thông tin thuê bao, các trang web/app cập nhật thông tin thuê bao của các nhà mạng.
 

 

Thuỳ Dương - Tùng Nam

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện