4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa5707a2d520170f70e8fda5cf7
4028eaa46735a26101674e211b9904e4
/thoi-su-chinh-tri/dai-hoi-dang-cac-cap/
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

08:13, 20/11/2020