Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp báo về kết quả Đại hội XIII của Đảng

11:15, 01/02/2021
Sáng 1/2/2021, ngay sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Trung tâm Báo chí của Đại hội.

Dự họp báo còn có ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và hàng trăm phóng viên báo chí trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp báo về kết quả Đại hội XIII của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp báo về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII diễn ra từ 25/1-1/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước đã thành công tốt đẹp sau hơn 7 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sớm 1/2/2021.

Đại hội đồng ý Chủ đề Đại hội XIII là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

 

Đại hội cũng đồng ý về quan điểm chỉ đạo; mục tiêu trọng yếu phát triển đất nước. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021 -2025 đạt 6,5-7%/năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm 200 uỷ viên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

100% đại biểu biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Việt Nam./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện