4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016773a784a506da
4028eaa467639b47016773a7319506cf
/ntv/hau-truong/
Hậu trường
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đài PT-TH Nghệ An ghi hình chương trình "Nghệ An toàn cảnh 2020, triển vọng 2021"

"Nghệ An toàn cảnh 2020, triển vọng 2021", phản ánh bức tranh toàn cảnh về những khó khăn, thách thức và những thành tựu đạt được trong năm 2020, cơ hội triển vọng phát triển của Nghệ An trong năm 2021, sẽ phát sóng trên kênh NTV.

11:35, 17/01/2021