4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101674e23178104f7
4028eaa46735a26101674e211b9904e4
/thoi-su-chinh-tri/quoc-te/
Quốc tế
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bộ Tài chính Mỹ: Không thể kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ

Dù chỉ ra những dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ, song Bộ Tài chính Mỹ kết luận vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định điều này.

08:48, 17/04/2021