4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016773b82d24071c
4028eaa467639b47016773b79d680706
/dat-va-nguoi-xu-nghe/di-tich/
Di tích
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nam Đàn: Đón Bằng di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn

Sáng 1/12, huyện Nam Đàn tổ chức lễ đón Bằng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn xã Khánh Sơn. 

14:20, 01/12/2020