Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng 91 mùa xuân và một Đại hội thành công rất tốt đẹp

08:25, 03/02/2021
Mùa xuân năm nay, Đảng bước vào tuổi 91 trong một tâm thế đặc biệt: Vừa hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước nhân dân khi hoạch định mục tiêu, đường hướng cho đất nước trong chặng đường phía trước, khi đã chọn được đội ngũ lãnh đạo tinh hoa, chọn được người cầm lái để cùng dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách, viết tiếp những trang sử hào hùng trong thế kỷ 21.  
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm