Thời sự - Chính trị

Công tác nhân sự là then chốt của then chốt  

21:43, 29/01/2021
Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự tiếp tục có nhiều đổi mới. Trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội, các đại biểu cho biết: Đây là khâu then chốt của then chốt và mỗi đại biểu phải tập trung nghiên cứu để lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu, đúng quy định.

Trong công tác cán bộ, các đại biểu cho rằng, vấn đề cần quan tâm nhất đó chính là không được cả nể, ngại va chạm, cảm tính cá nhân bị ràng buộc bởi các quan hệ lợi ích. Thực tiễn đang tồn tại những việc đó và chính vì thế, trong công tác nhân sự phải thực hiện việc đánh giá cán bộ đa chiều, để lựa chọn vào Ban chấp hành những người có năng lực, có đạo đức tốt, có tâm và có tầm.

Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An trao đổi bên lề.

Đại biểu Bùi Định Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cho rằng: "Để dánh giá cán bộ theo hướng đa chiều cần phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc đánh giá, lựa chọn, giới thiệu cán bộ cho ban chấp hành"

Đại biểu Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao đổi: "Bám sát công tác nhân sự với sự giới thiệu của các cơ quan, địa phương, Ban chấp hành TW đã tiến hành làm công tác quy hoạch..."

Theo các đại biểu, công tác nhân sự đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ và đảm bảo đúng quy trình. Các đồng chí được Ban chấp hành TW giới thiệu cho Đại hội XIII đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, uy tín và có triển vọng. 

 

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII của Đảng chụp ảnh lưu niệm.

Đại biểu Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết: "Nội dung mà chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ, nghiên cứu sâu và đưa ra chính kiến của mình hết sức công tâm, khách quan là đó là lam sao chọn ra ban chấp hành với các đồng chí ưu tú để lãnh đạo đất nước".

Văn kiện trình Đại hội XIII xác định trong nhiệm kỳ tới đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ - nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đại biểu Bùi Thanh Bảo -  Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ trao đổi: "Sau Đại hội 13, chúng tôi tiếp tục kiên trì để sắp xếp bộ máy, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, công chức. Nhất là tinh giản biên chế để đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả với tinh thần mỗi một cán bộ, công chức hưởng lương nhà nước phải lấy mục tiêu sự hài lòng của người dân để chúng ta đánh giá, xem xét, sắp xếp, bố trí cán bộ tốt hơn".

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII của Đảng rời khỏi phòng họp đoàn, hoàn thành phiên làm việc chiều 29/1 theo chương trình Đại hội. 

Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung…. Đó là những yêu cầu với cán bộ, Đảng viên trong giai đoạn mới hiện nay. Trong ngày hôm nay và ngày mai, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tập trung nghiên cứu để lựa chọn được những đồng chí vào Ban chấp hành khóa tới hội đủ những yêu cầu đó. 
Xuân Hướng

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện