Thời sự - Chính trị

Các báo cáo, tham luận trình tại Đại hội XIII gắn liền với thực tiễn

10:55, 28/01/2021
Trao đổi với phóng viên NTV bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu đoàn Nghệ An cho rằng nội dung của báo cáo, tham luận tại Đại hội, trong đó trọng tâm là Báo cáo chính trị do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày gắn liền và có tính thực tiễn cao.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII - cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Đại biểu Bùi Thanh Bảo, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ cho rằng các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản và khoa học, phát huy dân chủ rộng rãi. Trong đó, báo cáo chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, có tính thực tiễn cao khi đã đề cập toàn diện tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm số một là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Bùi Thanh Bảo - Đại biểu ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ trả lời phỏng vấn báo chí.

Ông Bùi Thanh Bảo - Đại biểu ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ cho rằng: "Báo cáo chính trị lần này vừa cập nhật tính lí luận rất cao, và đặc biệt cập nhật tính thực tiễn của đất nước của dân tộc, kết hợp rất hài hòa trong phần đánh giá cũng như phương hướng tới. Các nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ 12 Đảng ta đề cao tinh thần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đảm bảo năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt tinh thần này càng được thể hiện rõ trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIII, càng quyết tâm hơn càng quyết liệt hơn. Công tác xây dựng Đảng phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Đảng trong thời kỳ mới. Chúng tôi thấy quan điểm, hệ thống giải pháp lần này rất rõ. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng sau Đại hội XIII này, Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn".

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội XIII cũng đã khẳng định những kết quả, thành tựu nổi bật, ấn tượng mà nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới. Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, uy tín, vị thế và tiềm lực như ngày nay”, điều này là hoàn toàn đúng thực tiễn và đúng đắn. Cơ đồ của đất nước hiện rõ trên mọi vùng, miền của Tổ quốc. Cùng với cả nước, Nghệ An cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Các đại biểu đều nhận định: 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Báo cáo Chính trị đã đưa ra cho giai đoạn 2021-2030 là hết sức ý nghĩa. Nghệ An cũng hoàn toàn có cơ sở, giải pháp để hiện thực hóa.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

"Để tập trung nguồn lực trong giai đoạn tới, trong giai đoạn hiện nay, nguồn vay ưu đãi ngày càng khó khăn, hạn chế. Do vậy chúng ta phải có 1 giải pháp căn bản. Theo tôi nghĩ phải có 1 phần vốn của ngân sách kích thích để chúng ta triển khai huy động các nguồn ngoài xã hội. Muốn huy động các nguồn lực như vậy để các thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào thì chúng ta phải có giải pháp, xây dựng một thể chế chia sẻ các rủi ro, chia sẻ lợi nhuận với các nhà đầu tư để các nhà đầu tư yên tâm. Bởi vì nguồn lực dành cho các chương trình đầu tư cho CSHT ngoài nguồn lực lớn, thời gian đầu tư cho các công trình giao thông đòi hỏi rất dài" - ông Hoàng Phú Hiền - Đại biểu ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An trao đổi.

Các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội.

GS.TS Thái Văn Thành - Đại biểu ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định :"Nghị quyết Đại hội Đảng đã xác định phải có 75% lao động phải được qua đào tạo, cho nên chúng ta phải hình thành hệ thống trường nghề có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn khu vực. Đối với hội nhập quốc tế, ít nhất phải vươn ra tầm khu vực của ASEAN,  phải lựa chọn căn cứ trên quy hoạch của tỉnh trên cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế chúng ta lựa chọn những ngành nghề ưu tiên,  tập trung huy động đầu tư nguồn lực để đào tạo những ngành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế".
 
Có thể thấy, các Báo cáo và tham luận trình tại Đại hội XIII của Đảng đều toát lên sự đúc kết từ thực tiễn. Những thành tựu đã đạt được của Đảng là nền tảng vững chắc, tạo niềm tin, khí thế, là lời hiệu triệu thuyết phục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu, dấu mốc vẻ vang mới của đất nước. Cử tri mong muốn, với lá phiếu của mình, các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đạo đức, uy tín và năng lực, đặc biệt là luôn đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới. 

 

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện