Thời sự - Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý được bầu là Ủy viên chính thức BCH TW Đảng khóa XIII

23:19, 30/01/2021
Tối 30/1, sau khi Ban Kiểm phiếu hoàn thành công tác kiểm phiếu, danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả chính thức và dự khuyết) đã được công bố. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được Đại hội XIII tín nhiệm bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cũng sinh hoạt tại đoàn đại biểu Nghệ An dự đại hội XIII có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính TW; Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng được Đại hội tín nhiệm bầu là Ủy viên BCH TW Đảng khóa XIII.

 

Ngày mai (31/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện