Báo chí và Cuộc sống

Cụm thi đua số 4 các Đài PTTH khu vực Bắc Trung bộ sơ kết 6 tháng/2024

16:13, 11/06/2024
Chiều 11/6, tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Cụm thi đua số 4 - Bộ Thông tin và Truyền thông gồm 6 Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Cụm thi đua số 4 đã chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ông Võ Nguyễn Thủy, Giám đốc Đài PTTH Quảng Trị, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 chủ trì hội nghị sơ kết.

Trong đó, 6 đài PTTH thuộc cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền, định hướng thông tin, góp phần cùng các ngành, đơn vị,  địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Bên cạnh đó, các đài còn thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cũng như phổ biến các kiến thức, khoa học kỹ thuật có hiệu quả đến với người dân trên làn sóng PTTH.

Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Nhiều chương trình phát thanh, truyền hình đã tập trung biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực trong phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn các tỉnh được người dân đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự.

Trên cơ sở kết quả đạt được, 6 đài PTTH truyền hình khu vực Bắc Trung bộ thuộc Cụm thi đua số 4 đã thống nhất với định hướng đưa ra. Trong đó tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Tiếp tục đổi mới chất lượng nội dung, nâng cao năng lực sản xuất chương trình; Thực hiện nghiêm quy định của Luật Báo chí về tôn chỉ, mục đích, hoạt động của cơ quan báo chí, cũng như tích cực tham gia các giải báo chí của TƯ và tỉnh tổ chức
                                                                                      

Nguyễn Nam - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện