An toàn giao thông

Thông báo việc hạn chế giao thông thủy trên tuyến kênh Nam Đàn – Vinh

11:44, 09/04/2024
Để phục vụ thi công công trình cầu cầu Kim Mã, kể từ ngày 10/4/2024, giao thông thủy qua khu vực thi công cầu Kim Mã trên tuyến kênh Nam Đàn – Vinh, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, bị hạn chế.

Ngày 8/4/2024, Sở GTVT Nghệ An có thông báo số 1276 về việc hạn chế giao thông thủy trên tuyến kênh Nam Đàn – Vinh.

Cán bộ CSGT Đội Thủy đội kiểm tra ATGT tại bến đò xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. (Ảnh Tư liệu)

Theo đó, căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 08/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; Xét đơn đề nghị số 92/UBND-ĐĐN ngày 25/3/2023 của UBND xã Hưng Chính về việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công cầu Kim Mã qua sông Đào, xã Hưng Chính trên tuyến kênh Nam Đàn – Vinh tại Km0+900-Km1+00.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An thông báo:

Để phục vụ thi công công trình cầu. Kể từ ngày 10/4/2024, giao thông thủy qua khu vực thi công cầu Kim Mã trên tuyến kênh Nam Đàn – Vinh, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên bị hạn chế.

Công văn của SỞ GTVT.

Tại khu vực thi công cầu Kim Mã trên tuyến kênh Nam Đàn – Vinh có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông thủy tại hiện trường.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí, các cơ quan có liên quan, các đơn vị vận tải thông báo rộng rãi nội dung trên cho các tổ chức, cá nhân tham gia vận tải qua khu vực trên được biết. Khi có sự thay đổi, Sở Giao thông vận tải Nghệ An sẽ có thông báo sau.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện