Thời sự - Chính trị

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể

11:46, 23/04/2024
Trong khuôn khổ tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024, sáng 23/4, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề “Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể”. Tại điểm cầu Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì.  
  1. Tại điểm cầu Nghệ An.

Những năm qua, nhiều HTX đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của thành viên. Thông qua nguồn vốn được vay, các HTX đã đầu tư xây dựng được mô hình liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, nâng cao rõ rệt hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhiều HTX dùng nguồn vốn tổ chức các hoạt động phát triển các sản phẩm có thế mạnh, sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị thương mại, HTX đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì điểm cầu Nghệ An.

Tại Nghệ An, tính đến 31/12/2023, đã có 4 HTX được vay vốn từ các ngân hàng thương mại của tỉnh với doanh số cho vay luỹ kế đạt hơn 20 tỷ đồng, tổng dư nợ 7,2 tỷ đồng; có 11 HTX được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Nghệ An với số tiền gần 4,5 tỷ đồng và 05 HTX vay với số vốn 1,65 tỷ đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm Liên minh HTX Việt Nam… Tuy nhiên, kết quả triển khai các chính sách tín dụng đối với lĩnh vự KTTT, HTX vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn; hiệu quả triển khai thực hiện chưa đáp ứng được nhu cầu tiếp cận vốn của các tổ chức KTTT; số HTX tiếp cận được nguồn vốn còn thấp.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo đã tập trung thảo luận về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, thực trạng và giải pháp về tín dụng đối với Hợp tác xã…Đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT,  Bộ Công thương, Bộ KHCN cũng tham luận, giải đáp một số vấn đề liên quan đến việc nâng cao năng lực tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại của khu vực kinh tế tập thể.  Để góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX; các địa phương đề nghị các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước cùng với hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng vào cuộc, đồng hành, tháo gỡ “điểm nghẽn” quan trọng về vốn cho kinh tế tập thể, HTX.           
                                                                     

Lê Hằng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện