Thời sự - Chính trị

Tập trung nguồn lực cho các đối tượng chính sách vay vốn

17:57, 23/04/2024
Chiều 23/4, Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024.  Đồng chí Bùi Thanh An – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện chủ trì. 
Toàn cảnh phiên họp.

\Đến 31/3/2024, tổng nguồn vốn đạt 12.900 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 1,91%. Tổng dư nợ đạt 12.800 tỷ đồng/22 chương trình tín dụng chính sách. Tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân đạt 96% tổng nợ đến hạn phải thu trong kỳ. Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,1%/tổng dư nợ.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu phát biểu, nhấn mạnh một số giải pháp trong quý 2/2024. 

Nghệ An cũng  xếp thứ 6 trên toàn quốc về ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách  xã hội để cho vay. Với những kết quả đạt được, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đã được Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao, là một trong 05 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I/2024. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu kết luận phiên họp. 

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với NHCSXH triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tiếp tục cân đối chuyển đủ nguồn vốn ngân sách địa phương theo chỉ tiêu giao năm 2024. Ban đại diện cấp huyện  tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, giải ngân nguồn vốn kịp thời; giám sát chặt chẽ nguồn vốn đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đặc biệt quan tâm 2 chương trình đó là chương trình cho vay các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số theo NĐ 28  và cho vay các  đối tượng  mãn hạn tù theo QĐ 22 của Chính phủ.  

Thu Vinh - Cảnh Toàn  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện