4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677755da130828
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/chuyen-muc/
Sức trẻ đất Nghệ: Hoàng Văn Hướng – Giám đốc nông dân với mặt hàng rau quả sạch
4028eaa4697b135b01698bef0ccd2f19
Chuyên mục
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sức trẻ đất Nghệ: Hoàng Văn Hướng – Giám đốc nông dân với mặt hàng rau quả sạch
21:30, 17/03/2019
Sức trẻ đất Nghệ kỳ này mời quý khán giả cùng đến với những chia sẻ quý báu của anh Hoàng Văn Hướng Giám đốc nông dân với mặt hàng rau quả sạch với những lần khởi nghiệp của anh.