4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Mô hình "Bán trú Dân nuôi" ở các trường học vùng cao
14:54, 17/01/2019
Có những nội dung chính: - Những thông tin giáo dục nổi bật của Nghệ An và cả nước tháng 1 - Mô hình bán trú dân nuôi, một cách xã hội hóa ở các trường học miền núi Nghệ An - Tấm gương say mê sáng tạo của 2 em Trương Văn An và Phan Thị Quỳnh Trang