4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giáo viên giỏi - Thử thách bản lĩnh và kỹ năng nhà giáo
10:00, 22/03/2019
Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp của ngành Giáo dục, được tổ chức thường xuyên. Đây là một sân chơi trí tuệ, thử thách bản lĩnh, trau dồi các kỹ năng của mỗi người giáo viên, là danh hiệu mà mỗi nhà giáo trong suốt cuộc đời mình đều mong muốn đạt được. Trong tiểu mục Câu chuyện giáo dục hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến những lợi ích mà người giáo viên đạt được từ hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học ở Nghệ an vừa kết thúc cuối tháng 1 vừa qua.