4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775b741d08c6
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/an-toan-giao-thong/
Bản tin An toàn giao thông - 10/01/2019
4028eaa468351cf7016837e8e8546526
An toàn giao thông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 10/01/2019
20:17, 10/01/2019
Những nội dung chính: - Năm 2019: Giảm 5-10% số vụ tai nạn GT - TP Vinh: Sẽ dùng dữ liệu camera công cộng xử lý tái lấn chiếm hành lang ATGT - Cần sớm có giải pháp xóa điểm đen TNGT ngã 3 Nam Cấm