4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 15/03/2019
4028eaa4697b135b01697eb74ee737ef
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 15/03/2019
07:18, 15/03/2019
Có những nội dung chính: Ngành du lịch cần đẩy mạnh kết nối, kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào chuỗi du lịch; Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, trách nhiệm không của riêng ai; Báo động tình trạng xả rác thải xuống các công trình thủy lợi; Gần hết năm học nhưng hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn về mức thu dạy học 2 buổi/ ngày.