4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 14/07/2018
4028eaa467ea09b60167ecb45080713a
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 14/07/2018
07:38, 14/07/2018

Có những nội dung chính: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo NQ 29- BCH TƯ Đảng(khóa XI); Khó khăn trong công tác thu ngân sách năm 2018; Bệnh viện thông minh- xu thế tất yếu của thời đại 4.0