Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2016 trên sân Trung Long

Thứ Sáu, 12/08/2016, 10:02 [GMT+7]
.

Trên Sân quần vợt Trung Long diễn ra các nội dung thi đấu: Đôi nam trình 4.25, Đôi nam trình 6.5.

>> Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2016 trên sân Trường Sơn

>> Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2016 trên sân Giao Tế 

Thời gian thi đấu:  Sáng 7h00; Chiều 14h00 

Ghi chú: Lịch có thể thay đổi do BTC bố trí các trận đấu cho phù hợp do vậy đề nghị các VĐV có mặt đầu buổi thi đấu. Sân Trong Nhà (Ký hiệu TN) Sân Ngoài Trời (Ký hiệu NT)
 
ĐÔI NAM TRÌNH 4.25, ĐÔI NAM TRÌNH 6.5
 

Thời gian

TT

Cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Sân

Sáng 12/8

1

Hải, Thái (QK4)

-

Thắng, Hà (T.Hóa)

I

ĐN 4,25

 6-2

TN

7h00

2

Tuấn, Anh (QL)

-

Anh, Vinh (STC)

I

ĐN 4,25

6-0

TN

7h00

3

Sửu, Tuấn (B.Vẽ)

-

Trung, Huy (DC)

II

ĐN 4,25

4-6

TN

8h00

4

Thuyết, Kỳ (DC)

-

Hoàng, Thái (ASA)

III

ĐN 4,25

6-5

TN

8h00

5

Thảo, Thanh (DC)

-

Kiên, Đạt (Thuế)

IV

ĐN 4,25

6-3

TN

 

6

Dũng, Phú (H.Đệ)

-

Quyền, Sang (D.Khí)

V

ĐN 4,25

 4-6 

TN

 

7

Sơ, Phát (Stars)

-

Chí, Kim (DC)

VI

ĐN 4,25

3-6 

TN

 

8

Việt, Bảo (TXTH)

-

Khánh, Lâm (Giao Tế)

VII

ĐN 4,25

1-6

TN

 

9

Bình, Cường (H.KỲ)

-

Cường, Vy (Dạy Nghề)

VIII

ĐN 4,25

 2-6 

TN

 

10

Tú, Phương (HHT)

-

Tuấn, Long (QK4)

IX

ĐN 4,25

5-6 

TN

 

11

Hùng, Anh (VTC)

-

Nam, Hùng (STC)

X

ĐN 4,25

6-0 

TN

 

12

Anh, Quân (Stars)

-

Quyết, Dũng (ĐHV)

XI

ĐN 4,25

3-6 

TN

Sáng 12/8

13

Giang, Vinh (X.Dầu)

-

Long, Cường (D.Nghề)

XII

ĐN 4,25

6-1

NT

Trận 1

7h00

14

Hùng, Cường (HHT)

-

Long, Luận (T.Sơn)

XIII

ĐN 4,25

1-6

NT

Trận 2

7h00

15

Tuấn, Lộc (TĐ B.Vẽ)

-

Việt, Anh (T.Long)

XIV

ĐN 4,25

6-0

NT

Trận 3

8h00

16

Tuấn, Trung (Stars)

-

Quân, Việt (T.Sơn)

XV

ĐN 4,25

5-6

NT

Trận 4

8h00

17

Vinh, Hoàng (Y Tế)

-

Hùng, Phúc (C.Lò)

XVI

ĐN 4,25

6-3

NT

Trận 5

 

18

Dũng, Mai (DC)

-

An, Quân (C.Lò)

XVII

ĐN 4,25

5-6

NT

Trận 6

 

19

Dũng, Thiện (T.Sơn)

-

Long, Phức (H.Đệ)

XVIII

ĐN 4,25

0-6

NT

Trận 7

 

20

Trương, Đức (HHT)

-

Chiến, Hiền (C.Thuế)

XIX

ĐN 4,25

0-6

NT

 

21

Tuấn, Thắng (H.Kỳ)

-

Hoài, Anh (Dạy Nghề)

XX

ĐN 4,25

 0-6 

NT

 

22

Bình, Hương (L.Hồng)

-

Thanh, Hiền (Q.Lưu)

XXI

ĐN 4,25

 6-1 

NT

Chiều 12/8

14h00

23

Tuấn, Vinh (C.An)

-

Hưng, Tuấn (Stars)

XXII

ĐN 4,25

6-2

TN

14h00

24

Thành, Tân (H.Đệ)

-

Hoàng, Hải (Tôn mát)

XXIII

ĐN 4,25

1-6 

TN

 

25

Hiệp, Đề (HHT)

-

Được, Thông (Q.Lưu)

XXIII

ĐN 4,25

    1-6

TN

 

26

Hải, Thái (QK4)

-

Anh, Vinh (STC)

I

ĐN 4,25

6-0 

TN

 

27

Thắng, Hà (T.Hóa)

-

Tuấn, Anh (QL)

I

ĐN 4,25

4-6

TN

 

28

Sửu, Tuấn (B. Vẽ)

-

Cao, Giáp (T.Long)

II

ĐN 4,25

 6-1 

TN

 

29

Hoàng, Thái (ASA)

-

Quyền, Tuyền (T.Hóa)

III

ĐN 4,25

6-3 

TN

 

30

Kiên, Đạt (Thuế)

-

Thắng, Linh (BIDV)

IV

ĐN 4,25

3-6 

TN

 

31

Dũng, Phú (H.Đệ)

-

Tuấn, Linh (Hoàng Kỳ)

V

ĐN 4,25

1-6 

TN

 

32

Sơ, Phát (Stars)

-

Chân, Nam (C.Lò)

VI

ĐN 4,25

6-2 

TN

 

33

Việt, Bảo (TXTH)

-

Hùng, Anh (Diễn Châu)

VII

ĐN 4,25

1-6 

TN

 

34

Bình, Cường (H.Kỳ)

-

Khánh, Hùng (T.Kỳ)

VIII

ĐN 4,25

5-6 

TN

 

35

Tú, Phương (HHT)

-

Thương, Nam (Việt Hàn)

IX

ĐN 4,25

3-6 

TN

 

36

Nam, Hùng (STC)

-

Linh, Dũng (NHNN)

X

ĐN 4,25

0-6 

TN

 

37

Anh, Quân (Stars)

-

Trung, Đức (Q.Lưu)

XI

ĐN 4,25

3-6 

TN

 

38

Long, Cường (Dạy nghề)

-

Đường, Sơn (Tân Kỳ)

XII

ĐN 4,25

2-6 

TN

Chiều 12/8

14h00

39

Hùng, Cường (HHT)

-

Anh, Linh (H.Đệ)

XIII

ĐN 4,25

1-6 

NT

Trận 1

14h00

40

Việt, Anh (T.Long)

-

Phong, Bảo (Đ.Máy)

XIV

ĐN 4,25

4-6 

NT

Trận 2

 

41

Tuấn, Trung (Stars)

-

Hưng, An (Cieneo)

XV

ĐN 4,25

0-6

NT

Trận 3

 

42

Hùng, Phúc (C.Lo

-

Trọng, Tú (Thuế)

XVI

ĐN 4,25

5-6 

NT

Trận 4

 

43

Dũng, Mai (DC)

-

Chỉnh, Thanh (H.Đệ)

XVII

ĐN 4,25

6-1 

NT

Trận 5

 

44

Dũng, Thiện (T.Sơn)

-

Hiếu, Cường (T.Long)

XVIII

ĐN 4,25

6-0 

NT

Trận 6

 

45

Trương, Đức (HHT)

-

Dương, Thanh (X.Dầu)

XIX

ĐN 4,25

6-0 

NT

Trận 7

 

46

Tuấn, Thắng (H.Kỳ)

-

Hùng, Hùng (Trung Long)

XX

ĐN 4,25

3-6 

NT

Trận 8

 

47

Thanh, Hiền (Q.Lưu)

-

Hồng, Tâm (DC)

XXI

ĐN 4,25

2-6 

NT

 

48

Hưng, Tuấn (Stars)

-

Dinh, Chính (Q.Lưu)

XXII

ĐN 4,25

 2-6

NT

 

50

Thành, Tân (H.Đệ)

-

Được, Thông (Q.Lưu)

XIII

ĐN 4,25

 0-6

NT

 

51

Hoàng, Hải (Tôn mát)

-

Hiệp, Đề (HHT)

XIII

ĐN 4,25

0-6 

NT

 

52

Huy, Tuấn (H.Đệ)

-

Anh, Trường (C.An)

A

ĐN 6.50

 2-6

NT

 

53

Hợi, Thắng (Bia HN)

-

Long, Sơn (T.Sơn)

B

ĐN 6.50

6-3

NT

Sáng 13/8

54

Trung, Tình (H.Tĩnh)

-

Châu, Tài (T.Sơn)

C

ĐN 6.50

0-6 

TN

7h00

55

Học, Hiếu (HHT)

-

Sơn, Tùng (QK4)

D

ĐN 6.50

6-2 

TN

7h00

49

Hậu, Huệ (T.Sơn)

-

Giáp, Dũng (HT)

E

ĐN 6.50

6-0 

TN

 

56

Thành, Duy (ĐHV)

-

Thanh, Tú (HT)

F

ĐN 6.50

6-2 

TN

 

57

Hải, Thái (QK4)

-

Tuấn, Anh (QL)

I

ĐN 4.25

4-6 

TN

 

58

Anh, Vinh (STC)

-

Thắng, Hà (T.Hóa)

I

ĐN 4.25

0-6 

TN

 

59

Trung, Huy (DC)

-

Cao, Giáp (T.Long)

II

ĐN 4.25

6-2 

TN

 

60

Thuyết, Kỳ (DC)

-

Quyền, Tuyền (T.Hóa)

III

ĐN 4.25

6-2 

TN

 

61

Thảo, Thanh (DC)

-

Thắng, Linh (BIDV)

IV

ĐN 4.25

    3-6

TN

 

62

Quyền, Sang (DK)

-

Tuấn, Linh (H.Kỳ)

V

ĐN 4.25

0-6 

TN

 

63

Chí, Kiên (DC)

-

Chân, Nam (C.Lò)

VI

ĐN 4.25

6-1 

TN

 

64

Khánh, Lâm (GT)

-

Hùng, Anh (Diễn Châu)

VII

ĐN 4.25

    1-6

TN

Sáng 13/8

7h00

65

Cường, Kỳ (Dạy nghề)

-

Khánh, Hùng (T.Kỳ)

VIII

ĐN 4.25

6-2 

NT

7h00

66

Tuấn, Long (QK4)

-

Thương, Nam(ViệtHàn)

IX

ĐN 4.25

4-6 

NT

8h00

67

Hùng, Anh (VTC)

-

Linh, Dũng (NHNN)

X

ĐN 4.25

6-0 

NT

8h00

68

Quyết, Dũng (ĐHV)

-

Trung, Đức (Q.Lưu)

XI

ĐN 4.25

5-6 

NT

 

69

Giang, Vinh (XDầu)

-

Đường, Sơn (Tân Kỳ)

XII

ĐN 4.25

6-3

NT

 

70

Long, Luận (T.Sơn)

-

Anh, Linh (Huynh Đệ)

XIII

ĐN 4.25

4-6 

NT

 

71

Tuấn, Lộc (B.Vẽ)

-

Phong, Bảo (Đ.Máy)

XIV

ĐN 4.25

    3-6

NT

 

72

Quân, Việt (T.Sơn)

-

Hưng, An (Cieneo)

XV

ĐN 4.25

5-6 

NT

 

73

Vinh, Hoàng (GT)

-

Trọng, Tú (Thuế)

XVI

ĐN 4.25

    1-6

NT

 

74

An, Quân (C.Lò)

-

Chỉnh, Thanh (HuynhĐệ)

XVII

ĐN 4.25

6-4 

NT

Chiều 13/8

14h00

75

Long, Phúc (HĐệ)

-

Hiếu, Cường (Trung Long)

XVIII

ĐN 4.25

5-6 

TN

14h00

76

Chiến, Hiền (Thuế)

-

Dương, Thanh (XăngDầu)

XIX

ĐN 4.25

    6-0

TN

 

77

Hoài, Anh (Dạy nghề)

-

Hùng, Hùng (Trung Long)

XX

ĐN 4.25

6-3 

TN

 

78

Bình, Hương

-

Hồng, Tâm (Diễn Châu)

XXI

ĐN 4.25

6-4 

TN

 

79

Huy, Tuấn (H.Đệ)

-

Hùng, Phúc (X.Dầu)

A

ĐN 6.50

4-6 

TN

 

80

Hải, Sơn (Điện lực)

-

Sơn, Long (T.Sơn)

B

ĐN 6.50

3-6

TN

 

81

THUA

-

Anh, Quyết (C.Lò)

C

ĐN 6.50

0-6 

TN

 

82

Tuấn, Anh (QL)

 

Tuấn, Lộc (B.Vẽ)

1/16

ĐN 4.25

 5-6

TN

 

83

Anh, Linh (Huynh Đệ)

 

Sửu, Tuấn (Bản Vẽ)

1/16

ĐN 4.25

 6-3

TN

 

84

Trung, Huy (DC)

 

Chương, Đức (HHT)

1/16

ĐN 4.25

 6-2

TN

 

85

Hưng, An (Cieneo)

 

Khánh, Lâm (GT)

1/16

ĐN 4.25

 6-4

TN

 

86

Thuyết, Kỳ (DC)

 

Hồng, Tâm (Diễn Châu)

1/16

ĐN 4.25

2-6 

TN

 

87

Trọng, Tú (Thuế)

 

Tuấn, Long (QK4)

1/16

ĐN 4.25

4-6 

TN

 

88

Thắng, Linh (BIDV)

 

An, Quân (C.Lò)

1/16

ĐN 4.25

6-4

TN

 

89

Long, Phúc (H.Đệ)

 

Đường, Sơn (Tân Kỳ)

1/16

ĐN 4.25

1-6

TN

 

90

Tuấn, Linh (H.Kỳ)

 

Chiến, Hiền (Thuế)

1/16

ĐN 4.25

2-6 

TN

 

91

Hoài, Anh (Dạy nghề)

 

Chí, Kiên (DC)

1/16

ĐN 4.25

4-6 

TN

 

92

Bình, Hương

 

Hùng, Anh (DC)

1/16

ĐN 4.25

6-3 

TN

Chiều 13/8

14h00

93

Tuấn, Vinh (C.An)

-

Dinh, Chính (Q.Lưu)

XXII

ĐN 4.25

4-6

NT

14h00

94

Thành, Tân (Huynh Đệ)

-

Hiệp, Đề (HHT)

XXIII

ĐN 4.25

2-6 

NT

14h30

95

Được, Thông (Q.Lưu)

-

Hoàng, Hải (Tôn mát)

XXIII

ĐN 4.25

6-0 

NT

14h30

96

Quang, Hùng (QK4)

-

Long, Minh (Xứ Nghệ)

D

ĐN 6.50

4-6 

NT

 

97

Hậu, Huệ (T.Sơn)

-

Kỳ, Xuân (ASA)

E

ĐN 6.50

5-6 

NT

 

98

Thanh, Tú (Hà Tĩnh)

-

Đông, Long (VTV)

F

ĐN 6.50

5-6 

NT

 

99

Cường, Kỳ (Dạy nghề)

 

Dinh, Chính (Q.Lưu)

1/16

ĐN 4.25

6-3

NT

 

100

Được, Thông (Q.Lưu)

 

Thương, Nam (Việt Hàn)

1/16

ĐN 4.25

0-6

NT

 

101

Hùng, Anh (VTC)

 

Hải, Thái (QK4)

1/16

ĐN 4.25

2-6 

NT

 

102

Trung, Đức (Q.Lưu)

 

Giang, Vinh (XDầu)

1/16

ĐN 4.25

6-5

NT

 

103

Phong, Bảo (Đ.Máy)

 

Hiệp, Đề (HHT)

1/16

ĐN 4.25

6-4 

NT

 

104

Anh, Trường (C.An)

-

Hùng, Phúc (X.Dầu)

A

ĐN 6.50

1-6 

NT

 

105

Hợi, Thắng (Bia HN)

-

Hải, Sơn (Đ.Lực)

B

ĐN 6.50

 6-2

NT

 

106

Châu, Tài (T.Sơn)

-

Anh, Quyết (C.Lò)

C

ĐN 6.50

6-3 

NT

Sáng 14/8

7h00

107

Tuấn, Lộc (Bản Vẽ)

 

Trung, Huy (DC)

1/8

ĐN 4.25

6-0 

TN

7h00

108

Anh, Linh (H. Đệ)

 

Hưng, An (Cenco)

1/8

ĐN 4.25

6-1 

TN

8h00

109

Hồng, Tâm (DC)

 

Linh, Thăng (BIDV)

1/8

ĐN 4.25

6-2 

TN

8h00

110

Tuấn, Long (QK4)

 

Thắng trận 89

1/8

ĐN 4.25

6-0 

TN

 

111

Học, Hiếu (HHT)

-

Long, Minh (Xứ Nghệ)

D

ĐN 6.50

6-5 

TN

 

112

Giáp, Dũng (HT)

-

Kỳ, Xuân (ASA)

E

ĐN 6.50

0-6 

TN

 

113

Tuấn, Lộc (Bản Vẽ)

 

Hồng, Tâm (DC)

TK1

ĐN 4.25

5-6 

TN

 

114

Anh, Linh (H. Đệ)

 

Tuấn, Long (QK4)

TK2

ĐN 4.25

5-6 

TN

 

115

Châu, Tài (T.Sơn)

 

Long, Minh (X. Nghệ)

TK1

ĐN 6.50

5-6 

TN

 

116

Hùng, Phúc (X.Dầu)

 

Hợi, Thắng (Bia HN)

TK2

ĐN 6.50

 

TN

 

117

Hồng, Tâm (DC)

 

Bình, Hương (Lam Hồng)

BK1

ĐN 4.25

6-3 

TN

 

118

Tuấn, Long (QK4)

 

Phong, Bảo (Đ. Máy)

BK2

ĐN 4.25

2-6 

TN

Sáng 14/8

7h00

119

Chiến, Hiền (Thuế)

 

Bình, Hương (Dạy nghề)

1/8

ĐN 4.25

0-6 

NT

7h00

120

Trung, Kiên (DC)

 

Cường, Kỳ (Dạy nghề)

1/8

ĐN 4.25

 

NT

8h00

121

Thương, Nam (Việt Hàn)

 

Trung, Đức (Q. Lưu)

1/8

ĐN 4.25

4-6 

NT

8h00

122

Hải, Thái (QK4)

 

Phong, Bảo (Đ. Máy)

1/8

ĐN 4.25

2-6 

NT

 

123

Thành, Duy (ĐHV)

-

Đông, Long (VTV)

F

ĐN 6.50

6-3 

NT

 

124

Bình, Hương (Lam Hồng)

 

Trung, Đức (Q. Lưu)

TK3

ĐN 4.25

6-3 

NT

 

125

Cường, Kỳ (Dạy nghề)

 

Phong, Bảo (Đ. Máy)

TK4

ĐN 4.25

2-6 

NT

 

126

Học, Hiếu (HHT)

 

Kỳ, Xuân (ASA)

TK3

ĐN 6.50

6-2 

NT

 

127

Thành, Duy (ĐHV)

 

Long, Sơn (T. Sơn)

TK4

ĐN 6.50

6-1 

NT

 

128

Long, Minh (Dạy nghề)

 

Hợi, Thắng (Bia HN)

BK1

ĐN 6.50

2-6 

NT

 

129

Học, Hiếu (HHT)

 

Thành, Duy (ĐHV)

BK2

ĐN 6.50

6-4

NT

Chiều 14/8

14h00

130

Thắng, Hợi (Bia HN)

 

Hiếu, Học (HHT)

CK

ĐN 6.5

6-3 

TN

 

131

Hồng, Tâm (DC)

 

Phong, Bảo (Đ. Máy)

CK

ĐN 4.25

4-6 

TN

 

 

BẾ MẠC – TRAO THƯỞNG

 

 

 

Bình, Hương

 

Bình luận (0)
.
.