Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2016 trên sân Giao tế

Thứ Sáu, 12/08/2016, 10:03 [GMT+7]
.

Trên Sân Quần vợt Giao tế diễn ra các nội dung thi đấu: Lãnh đạo và Trình 5.75; Đôi nữ, Bảng C lãnh đạo.

>> Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2016 trên sân Trường Sơn

>> Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2016 trên sân Trung Long 

Thời gian thi đấu:  Sáng 7h00; Chiều 14h00 
Ghi chú: Lịch có thể thay đổi do BTC bố trí các trận đấu cho phù hợp do vậy đề nghị các VĐV có mặt đầu buổi thi đấu.
 
NỘI DUNG LÃNH ĐẠO VÀ TRÌNH 5.75
 

TG

TT

Cặp đấu

Bảng

Nội dung

KQ

7h00 12/8/2016

1

Bằng, Hưng (Sony)

-

Hồng, Dũng (T. Hòa)

A

Trình 5.75

3-6

2

Tuấn, Hoàng (HT)

-

Hải, Tuấn (G.Tế)

A

5.75

 4-6 

3

Minh, Đức (HT)

-

Thành, Vinh (ASA)

B

5.75

3-6

4

Sơn, Trung (ASA)

-

Tùng, Luận (C.An)

C

5.75

6-1

5

Bằng, Hưng (Sony)

-

Hải, Tuấn (G.Tế)

A

5.75

0-6

6

Hồng, Dũng (T. Hòa)

-

Tuấn, Hoàng (HT)

A

5.75

 4-6 

7

Minh, Đức (HT)

-

Chung, Thắng (T.Sơn)

B

5.75

3-6

8

Tùng, Luận (C.An)

-

Hường, Tuyến (T.Sơn)

C

5.75

 2-6 

9

Quân, Hải (Teccô)

-

Đệ, Mạnh (NS4)

D

5.75

 5-6

10

Bình, Nam (VTC)

-

Trung, Sơn (Xứ Nghệ)

E

5.75

  6-0 

11

Thành, Vinh (ASA)

 

Chung, Thắng (T.Sơn)

B

5.75

 0-6 

12

Sơn, Trung (ASA)

 

Hường, Tuyến (T.Sơn)

C

5.75

5-6

14h00 ngày 12/8/12016

13

Quân, Hải (Tecco)

-

Hải, Bình (LĐQV)

D

5.75

4-6

14

Trung, Sơn (Xứ Nghệ)

-

Tú, Quý (VTV)

E

5.75

6-0

15

Bằng, Hưng (Sony)

-

Tuấn, Hoàng (HT)

A

5.75

6-5

16

Hải, Tuấn (G.Tế)

-

Hồng, Dũng (T. Hòa)

A

5.75

4-6

17

Ngọc, Nhân (NTV + Q.L)

-

Thập, Trường (H.Tĩnh)

A

Lãnh Đạo

6-0

18

Nông, Hào (TNMT)

-

Hải, Danh (H.Tĩnh)

B

Lãnh Đạo

6-0

19

Dũng, Vũ (Trường nghề)

-

Lương, Dương (VTV)

B

Lãnh Đạo

5-6

20

Điền, Cường (UBND)

 

Đức, Hải (QK4)

D

Lãnh Đạo

6-3

21

Chung, Minh (H.Tĩnh)

 

Quý, Hồng (T.Kỳ)

D

Lãnh Đạo

6-3

22

Thập, Trường (H.Tĩnh)

-

Phương, Canh (Vinh)

A

Lãnh Đạo

0-6

23

Nông, Hào (TNMT)

-

Lương, Dương (VTV)

B

Lãnh Đạo

3-6

24

Hải, Danh (H.Tĩnh)

-

Dũng, Vũ (Trường nghề)

B

Lãnh Đạo

0-6

25

Điền, Cường (UBND)

 

Quý, Hồng (T.Kỳ)

D

Lãnh Đạo

6-4

26

Đức, Hải (QK4)

 

Chung, Minh (H.Tĩnh)

D

Lãnh Đạo

4-6

27

Ngọc, Nhân (NTV + Q.L)

 

Phương, Canh (Vinh)

A

Lãnh Đạo

6-2

28

Nông, Hào (TNMT)

-

Dũng, Vũ (Trường nghề)

B

Lãnh Đạo

3-6

29

Lương, Dương (VTV)

-

Hải, Danh (H.Tĩnh)

B

Lãnh Đạo

6-0

30

Điền, Cường (UBND)

 

Chung, Minh (H.Tĩnh)

D

Lãnh Đạo

6-3

31

Quý, Hồng (T.Kỳ)

 

Đức, Hải (QK4)

D

Lãnh Đạo

6-5

32

Độ, Mạnh (Nghề số 4)

-

Hải, Bình (LĐQV)

D

Trình 5.75

4-6

33

Bình, Nam (VTC)

-

Tú, Quý (VTV)

E

5.75

6-0

34

Hoàng, Giáp (HT)

-

Hiền, Vinh (C.An)

F

5.75

6-3

35

Hùng, Tuấn (HHT)

-

Thông, Tuấn (Đ.Máy)

G

5.75

6-2

7h00 13/8/2016

36

Hiền, Linh (C.An)

-

Phương, Hùng (C.Lò)

F

Trình 5.75

6-4

37

Thông, Tuấn (Đ.Máy)

-

Thịnh, Tùng (Đ.Sắt)

G

5.75

6-5

38

Ngọc, Nhân (NTV)

-

Sánh, Luyện (DC)

TK1

Lãnh Đạo

5-6

39

Thành, Thân (B.Vẽ)

-

Phương, Canh (Vinh)

TK2

Lãnh Đạo

6-0

40

Lương, Dương (VTV)

-

Chung, Minh (HT)

TK3

Lãnh Đạo

6-1

41

Điền, Cường (UBND)

-

Dũng, Vũ (Trường nghề)

TK4

Lãnh Đạo

2-6

42

Sánh, Luyện (DC)

-

Lương, Dương (VTV)

BK1

Lãnh Đạo

1-6

43

Thành, Thân (Bản Vẽ)

-

Dũng, Vũ (Trường nghề)

BK2

Lãnh Đạo

1-6

44

Lương, Dương (VTV)

-

Dũng, Vũ (Trường nghề)

CK

Lãnh Đạo

6-5

45

Hoàng, Giáp (HT)

-

Phương, Hùng (C.Lò)

F

Trình 5.75

6-1

46

Hùng, Tuấn (HHT)

-

Thịnh, Tùng (Đ.Sắt)

G

5.75

6-2

47

Nam, Bảo (H.Đệ)

-

Sơn, Vương (Q.Lưu)

H

5.75

6-4

48

Chung, Hùng (X.Nghệ)

-

Trường, Hoàng (T.Sơn)

I

5.75

6-5

49

Sơn, Vương (QLưu)

-

Bình, Vũ (ĐHV)

H

5.75

5-6

14h00 ngày 13/8/12016

50

Trường, Hoàng (T.Sơn)

-

Dũng, Dũng (ASA)

I

5.75

2-6

51

Minh, Hạnh (QK4)

-

Nghĩa, Cường (Habeco)

K

5.75

5-6

52

Nam, Dũng (Hồng Lĩnh)

-

Tùng, Hồng (Đ.Sắt)

L

5.75

6-4

53

Hùng, Hoàn (Đ.Sắt)

-

Sinh, Sơn (HT)

M

5.75

0-6

54

Hà, Kiên (Đ.Lực)

-

Giang, Cường (X. Nghệ)

M

5.75

6-4

55

Nam, Bảo (H.Đệ)

-

Bình, Vũ (ĐHV)

H

5.75

3-6

56

Chung, Hùng (X.Nghệ)

-

Dũng, Dũng (ASA)

I

5.75

6-5

57

Minh, Hạnh (QK4)

-

Được, Vinh (Vinaconex)

K

5.75

0-6

58

Tùng, Hồng ( Đường sắt)

-

Hà, Đạt (T.Hòa)

L

5.75

6-3

59

Hùng, Hoàn (Đ.Sắt)

-

Giang, Cường (X. Nghệ)

M

5.75

6-5

60

Sinh, Sơn (HT)

-

Hà, Kiên (Đ.Lực)

M

5.75

6-1

61

Nghĩa, Cường (Habeco)

-

Được, Vinh (Vinaconex)

K

5.75

5-6

62

Nam, Dũng (Hồng Lĩnh)

-

Hà, Đạt (T.Hòa)

L

5.75

2-6

63

Hùng, Hoàn (Đ.Sắt)

-

Hà, Kiên (Đ.Lực)

M

5.75

1-6

64

Giang, Cường (X. Nghệ)

-

Sinh, Sơn (HT)

M

5.75

6-5

65

Hồng, Dũng (T. Hòa)

-

Sơn, Trung (ASA)

1/16

5.75

1-6

66

Sinh, Sơn (HT)

-

Hà, Đạt (T.Hòa)

2/16

5.75

6-5

67

Chung, Thắng (T.Sơn)

-

Hải, Tuấn (Giao tế)

3/16

5.75

4-6

68

Hường, Tuyến (T. Sơn)

-

Quân, Hải (Tecco)

4/16

5.75

6-3

69

Bình, Nam (VTC)

-

Hoàng, Giáp (HT)

5/16

5.75

5-6

70

Hùng, Tuấn (HHT)

-

Bình, Vũ (ĐHV)

6/16

5.75

6-1

71

Chung, Hồng (X. Nghệ)

-

Được, Vinh (Vinaconex)

7/16

5.75

6-3

72

Hà, Đạt (T. Hòa)

-

Hà, Kiên (Đ. Lực)

8/16

5.75

5-6

7h00 14/8

 

73

Sơn, Trung (ASA)

-

Sinh, Sơn (HT)

TK1

Trình 5.75

4-6

74

Hải, Tuấn (GT)

-

Hường, Tuyến (T. Sơn)

TK2

5.75

6-1

75

Hoàng, Giáp (HT)

-

Hùng, Tuấn (HHT)

TK3

5.75

1-6

76

Chung, Hồng (X. Nghệ)

-

Hà, Kiên (Đ. Lực)

TK4

5.75

6-3

77

Sinh, Sơn (HT)

-

Hải, Tuấn (GT)

BK1

Trình 5.75

6-5

78

Hùng, Tuấn (HHT)

-

Chung, Hồng (X. Nghệ)

BK2

5.75

6-1

14h00

79

Sinh, Sơn (HT)

-

Hùng, Tuấn (HHT)

CK

Trình 5.75

5-6

 

 

NỘI DUNG: ĐÔI NỮ, BẢNG C LÃNH ĐẠO

Thời gian

TT

Cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Chiều 11/8

 

17h00

1

Cúc, Huyên (D.Châu)

-

Hương, Lài (ĐHV)

A

Đôi nữ

0-6

2

Nhung, Long (Hà Tĩnh)

-

Linh, Thanh (NTV)

A

Đôi nữ

1-6

3

Thúy, Hường (HT)

-

Hà, Hà (H.Sen)

B

Đôi nữ

3-6

4

Sánh, Luyện (Diễn Châu)

-

Thành, Thân (Bản vẽ)

C

Lãnh đạo

2-6

5

Cúc, Huyên (D.Châu)

-

Linh, Thanh (NTV)

A

Đôi nữ

0-6

6

Hương, Lài (ĐHV)

-

Nhung, Long (Hà Tĩnh)

A

Đôi nữ

6-2

7

Sánh, Luyện (DC)

 

Trung, Hoa (UBND tỉnh)

C

Lãnh đạo

6-2

8

Thúy, Hường (HT)

-

Thanh, Bình (D.Châu)

B

Đôi nữ

6-0

9

Thành, Thân (Bản Vẽ)

 

Trung, Hoa (UBND tỉnh)

C

Lãnh đạo

4-6

10

Cúc, Huyên (D.Châu)

-

Nhung, Long (Hà Tĩnh)

A

Đôi nữ

1-6

11

Linh, Thanh (NTV)

-

Hương, Lài (ĐHV)

A

Đôi nữ

3-6

12

Hà, Hà (Hương, Sen)

-

Thanh, Bình (D.Châu)

B

Đôi nữ

6-2

13

Hương, Lài (ĐHV)

 

Thúy, Hường (HT)

BK1

Đôi nữ

2-6

14

Hà, Hà (Hương Sen)

 

Linh, Thanh (NTV)

BK2

Đôi nữ

5-6

15

Thúy, Hường (HT)

 

Linh, Thanh (NTV)

CK

Đôi nữ

3-6

 

Bình luận (0)
.
.