Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2016 trên sân Trường Sơn

Thứ Sáu, 12/08/2016, 10:02 [GMT+7]
.

Trên Sân Quần vợt Trường Sơn diễn ra các nội dung thi đấu: Ngoại hạng, Đơn nam, đôi nam 4.75.

>> Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2016 trên sân Trung Long 

>> Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2016 trên sân Giao Tế 

Thời gian thi đấu:  Sáng 7h00; Chiều 14h00

Ghi chú: Lịch có thể thay đổi do BTC bố trí các trận đấu cho phù hợp do vậy đề nghị các VĐV có mặt đầu buổi thi đấu.

NÔI DUNG NGOẠI HANG, ĐƠN NAM, ĐÔI NAM 4.75

TG

TT

Cặp đấu

Bảng

Nội dung

KQ

7h00 ngày 12/8/2016

1

Nhã, Mạnh (QK4)

-

Hải, Nam (Toa xe)

IX

Trình 4.75

 6-4

2

Hoàng, Hùng (QK4)

-

Nam, An (DC)

X

4.75

  6-5 

3

Biên, Hợp (T.Sơn)

-

Luân, Tuấn (B.Vẽ)

I

4.75

 0-6

4

Minh, Hưng (Đ.Lực)

-

Thắng, Tiến (NTV)

I

4.75

  6-1 

5

Dương, Nhân (DC)

-

Tuấn, Hòa (X.Nghệ)

II

4.75

 1-6

6

Thái, Quân (T.Sơn)

-

Tý, Giáp (C.Lò)

II

4.75

 6-3

7

Hải, Nam (Toa xe)

-

Toàn, Phước (Y.Tế)

IX

4.75

  6-1 

8

Nam, An (DC)

-

Đồng, Vĩnh (ASA)

X

4.75

  6-0 

9

Biên, Hợp (T.Sơn)

-

Thắng, Tiến (NTV)

I

4.75

 0-6

10

Luân, Tuấn (B.Vẽ)

-

Minh, Hưng (Đ.Lực)

I

4.75

 3-6

11

Dương, Nhân (DC)

-

Tý, Giáp (C.Lò)

II

4.75

 6-0

12

Tuấn, Hòa (X.Nghệ)

-

Thái, Quân (T.Sơn)

II

4.75

  2-6 

13

Nhã, Mạnh (QK4)

-

Toàn, Phước (G.Tế)

IX

4.75

  6-3 

14

Hoàng, Hùng (QK4)

-

Đồng, Vĩnh (ASA)

X

4.75

 6-0

15

Phương (C. Lò)

-

Được (Vinaconex)

 

Đơn Nam

 4-6 

16

Hùng (HHT)

-

Hùng (X. Nghệ)

 

Đơn Nam

 2-6 

17

Học (HHT)

-

Dũng (T. Hóa)

 

Đơn Nam

6-0

18

Phú (HT)

-

Hiếu (HHT)

 

Đơn Nam

2-6 

14h00 ngày 12/8/2016

19

T. Anh (C. Lò)

-

Hoàng (H. Kỳ)

 

Đơn Nam

2-6 

20

Huy (Huynh đệ)

-

Mạnh (HHT)

 

Đơn Nam

3-6 

21

Xuân (ASA)

-

Đường (HT)

 

Đơn Nam

1-6

22

Biên, Hợp (T.Sơn)

-

Minh, Hưng (Đ.Lực)

I

Trình 4.75

0-6

23

Thắng, Tiến (NTV)

-

Luân, Tuấn (B.Vẽ)

I

4.75

6-0

24

Dương, Nhân (DC)

-

Thái, Quân (T.Sơn)

II

4.75

6-5 

25

Tý, Giáp (C.Lò)

-

Tuấn, Hòa (X.Nghệ)

II

4.75

2-6

26

Vinh, Hoàng (ASA)

-

Hiếu, Sơn (BIDV)

A

Ngoại Hạng

5-6

27

Phú, Tú (Hà Tĩnh)

-

Thắng, Kỳ (Bia Hà Nội)

B

Ngoại Hạng

 0-6 

28

Thắng, Chất (Diễn Châu)

-

Quý, Cường (Thành Đô)

C

Ngoại Hạng

 6-3 

29

Viết, Đường (Hà Tĩnh)

-

Hậu, Hiếu (Trường Sơn)

D

Ngoại Hạng

2-6

30

Nam, Trường (XD PCC)

-

Thắng, Linh (Đ.Máy)

III

Trình 4.75

0-6 

31

Việt, Hùng (Coeco)

-

Trí, Đông (B.Vẽ)

III

4.75

 0-6 

32

Tuấn, Phong (C.An)

-

Huy, Bảo (T.Hóa)

XI

4.75

6-4

33

Vinh, Hoàng (ASA)

-

Hùng, Trung (Xăng Dầu)

A

Ngoại Hạng

3-6

34

Phú, Tú (Hà Tĩnh)

-

Thắng, Thắng (T. Sơn)

B

Ngoại Hạng

 5-6 

35

Quý, Cường (Thành Đô)

-

Khánh, Tài (Bia HN)

C

Ngoại Hạng

2-6

36

Viết, Đường (Hà Tĩnh)

-

Hùng, Dũng (Tecco)

D

Ngoại Hạng

2-6

37

Nam, Trường (XD PCC)

-

Trí, Đông (B.Vẽ)

III

Trình 4.75

0-6 

38

Thắng, Linh (Đ.Máy)

-

Việt, Hùng (Coeco)

III

4.75

6-1 

39

Huy, Bảo

-

Việt, Thi (ĐHV)

XI

4.75

2-6

40

Tú, Cường (ASA)

-

Thiện, Duy (VTC)

IV

4.75

6-3 

41

Chung, Phong (Q.Lưu)

-

Vinh, Khánh (B.Vẽ)

IV

4.75

4-6 

42

Thắng

-

Việt, Thi (ĐHV)

XI

4.75

6-4

43

Thắng, Hải (Tecco)

-

Tuấn, Chung (H83)

XII

4.75

1-6

44

Tú, Cường (ASA)

-

Vinh, Khánh (B.Vẽ)

IV

4.75

6-4 

45

Thiện, Dung (VTC)

-

Chung, Phong (Q.Lưu)

IV

4.75

3-6

46

Long (Vinaconex)

-

Được (Vinaconex)

TK1

Đơn Nam

6-0 

47

Hùng (Xứ Nghệ)

-

Học (HHT)

TK2

Đơn Nam

2-6

48

Hiếu (HHT)

-

Hoàng (Hoàng Kỳ)

TK3

Đơn Nam

6-4 

49

Mạnh (HHT)

-

Học (HHT)

TK4

Đơn Nam

3-6

7h00 ngày 13/8/2016

50

Hiếu, Sơn (BIDV)

-

Hùng, Trung (Xăng Dầu)

A

Ngoại Hạng

6-3 

51

Thắng, Kỳ (Bia HN)

-

Thắng, Thắng (T. Sơn)

B

Ngoại Hạng

0-6 

52

Thắng, Chất (DC)

-

Khánh, Tài (Bia HN)

C

Ngoại Hạng

6-0 

53

Hậu, Hiếu (T.Sơn)

-

Hùng, Dũng (Tecco)

D

Ngoại Hạng

6-5 

54

Nam, Trường (XD PCC)

-

Việt, Hùng (Coeco)

III

Trình 4.75

Bỏ 

55

Trí, Đông (B.Vẽ)

-

Thắng, Linh (Đ.Máy)

III

4.75

6-1

56

Tú, Cường (ASA)

-

Chung, Phong (Q.Lưu)

IV

4.75

4-6 

57

Vinh, Khánh (B.Vẽ)

-

Thiện, Dung (VTC)

IV

4.75

6-0

58

Thắng, Hải (Tecco)

-

Thảo, Thành (Thuế)

XII

4.75

0-6 

59

Đức, Vũ (X.Dầu)

-

Dũng, Thành (Habeco)

V

4.75

6-4 

60

Cầm, Hòa (H.Sen)

-

Thắng, Tú (QK4)

V

4.75

6-4

61

Thanh, Thư (C.An)

-

Vân, Hùng (DC)

VI

4.75

2-6

62

Tuấn, Danh (X.Nghệ)

-

Hồng, Trung (T.Sơn)

VI

4.75

5-6 

63

Tuấn, Chung (H83)

-

Thảo, Thành (Thuế)

XII

4.75

6-3 

64

Đức, Vũ (X.Dầu)

-

Thắng, Tú (QK4)

V

4.75

6-1 

65

Dũng, Thành (Habeco)

-

Cầm, Hòa (H.Sen)

V

4.75

6-4 

66

Thanh, Thư (C.An)

-

Hồng, Trung (T.Sơn)

VI

4.75

2-6 

67

Vân, Hùng (DC)

-

Tuấn, Danh (X.Nghệ)

VI

4.75

 3-6

14h00 ngày 13/8/2016

68

Long (Vinaconex)

-

Học (HHT)

BK1

Đơn Nam

 6-3

69

Hiếu (HHT)

-

Đường (HT)

BK2

Đơn Nam

6-4 

70

Hiếu, Sơn (BIDV)

-

Thắng, Kỳ (Bia HN)

TK1

Ngoại Hạng

2-6 

71

Thắng, Thắng (T.Sơn)

-

Hùng, Trung (X.Dầu)

TK2

Ngoại Hạng

 4-6

72

Thắng, Chất (DC)

-

Hùng, Dũng (Tecco)

TK3

Ngoại Hạng

2-6 

73

Hậu, Hiếu (T.Sơn)

-

Khánh, Tài (Bia HN)

TK4

Ngoại Hạng

 6-1

74

Hùng, Nho (Đ.Máy)

-

Minh, Anh (Habeco)

VII

Trình 4.75

 4-6 

75

Tú, Sỹ (X.Dầu)

-

Trung, Nam (Dạy Nghề)

VII

4.75

4-6 

76

Đức, Vũ (X.Dầu)

-

Cầm, Hòa (H.Sen)

V

4.75

6-3

77

Thắng, Tú (QK4)

-

Dũng, Thành (Habeco)

V

4.75

 

78

Thanh, Thư (C.An)

-

Tuấn, Danh (X.Nghệ)

VI

4.75

 3-6

79

Hồng, Trung (T.Sơn)

-

Vân, Hùng (DC)

VI

4.75

 6-2

80

Hùng, Nho (Đ.Máy)

-

Trung, Nam (Dạy Nghề)

VII

4.75

4-6 

81

Minh, Anh (Habeco)

-

Tú, Sỹ (X.Dầu)

VII

4.75

4-6 

82

Toàn, Hiền (C.An)

-

Hải, Nhật (L.Hồng)

VIII

4.75

 3-6

83

Tiến, Lê (Đ.Máy)

-

Hưng, Hoàng (HHT)

VIII

4.75

 6-4

84

Hùng, Hiền (D.Khí)

-

Minh, Minh (KS M.T)

XIII

4.75

 6-3

85

Hùng, Tuyến (X.Nghệ)

-

Thanh, Nam (VTV)

XIV

4.75

 4-6

86

Thắng, Khánh (Cieneo4)

-

Năng, Hảo (X.Nghệ)

XV

4.75

5-6 

87

Linh, Thuận (QK4)

-

Giáp, Hòa (B.Vẽ)

XVI

4.75

5-6 

88

Hùng, Nho (Đ.Máy)

-

Tú, Sỹ (X.Dầu)

VII

4.75

4-6

89

Trung, Nam (Dạy Nghề)

-

Minh, Anh (Habeco)

VII

4.75

1-6 

90

Toàn, Hiền (C.An)

-

Hưng, Hoàng (HHT)

VIII

4.75

2-6 

91

Hải, Nhật (L.Hồng)

-

Tiến, Lê (Đ.Máy)

VIII

4.75

6-1

92

Minh, Minh (KS M.T)

-

Hợi, Hoàng (Bia HN)

XIII

4.75

1-6 

93

Hùng, Tuyến (X.Nghệ)

-

Nam, Hùng (T.Kỳ)

XIV

4.75

5-6 

94

Thắng, Khánh (Cieneo4)

-

Tú, Long (T.Sơn)

XV

4.75

2-6 

95

Linh, Thuận (QK4)

 

Tuấn, Hùng (VTV)

XVI

4.75

3-6 

96

Toàn, Hiền (C.An)

-

Tiến, Lê (Đ.Máy)

VIII

4.75

6-0 

97

Hưng, Hoàng (HHT)

-

Hải, Nhật (L.Hồng)

VIII

4.75

4-6

98

Hùng, Hiền (D.Khí)

-

Hợi, Hoàng (Bia HN)

XIII

4.75

6-5 

99

Thanh, Nam (VTV)

-

Nam, Hùng (T.Kỳ)

XIV

4.75

3-6 

100

Năng, Hảo (X.Nghệ)

-

Tú, Long (T.Sơn)

XV

4.75

5-6 

101

Giáp, Hòa (B.Vẽ)

-

Tuấn, Hùng (VTV)

XVI

4.75

1-6 

7h00 ngày 14/8/2016

102

Minh, Hưng (Điện lực)

-

Nhã, Mạnh (QK4)

1/16

4.75

4-6

103

Thái, Quân (T.Sơn)

-

Hoàng, Hùng (QK4)

2/16

4.75

6-3

104

Trí, Đông (Bản Vẽ)

-

Tuấn, Phong (C.An)

3/16

4.75

6-3 

105

Chung, Phong (Q. Lưu)

-

Tuấn, Chung (H83)

 

4/16

4.75

6-2 

106

Đức, Vũ (X.Dầu)

-

Hùng, Hiếu (D Khí)

5/16

4.75

6-3

107

Hồng, Trung (T.Sơn)

-

Nam, Hùng (T. Kỳ)

6/16

4.75

6-5 

108

Minh, Anh (Habeco)

-

Tú, Long (T. Sơn)

7/17

4.75

6-3 

109

Minh, Anh (Habeco)

-

Tuấn, Hùng (VTV)

8/16

4.75

5-6 

110

Nhã, Mạnh (QK4)

-

Thái, Quân (T. Sơn)

TK1

4.75

6-3 

111

Trí, Đông (Bản Vẽ)

-

Chung, Phong (Q. Lưu)

TK2

4.75

6-1 

112

Đức, Vũ (X. Dầu)

-

Hồng, Trung (T. Sơn)

TK3

4.75

4-6 

113

Minh, Anh (Habeco)

-

Tuấn, Hùng (VTV)

TK4

4.75

5-6 

114

Thắng, Kỳ (Bia HN)

-

Thắng, Chất (X. Dầu)

BK1

Ngoại hạng

3-6 

115

Hùng, Trung (X.Dầu)

-

Hậu, Hiếu (T. Sơn)

BK2

Ngoại hạng

0-6 

116

Nhã, Mạnh (QK4)

-

Trí, Đông (Bản Vẽ)

BK1

Trình 4.75

1-6 

117

Hồng, Trung (T.Sơn)

-

Tuấn, Hùng (VTV)

BK2

4.75

 6-2

14h

14/08

118

Long (Vinaconex)

-

Hiếu (HHT)

CK

Đơn Nam

 3-6

119

Thắng, Chất (DC)

-

Hậu, Hiếu (T. Sơn)

CK

Ngoại hạng

6-4 

120

Trí, Đông (Bản Vẽ)

-

Hồng, Trung (T.Sơn)

CK

Trình 4.75

6-5 

Bế mạc trao thưởng

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
.
.