TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ: Hơn 9.200 người tham gia BHYT hộ gia đình

18:52, 10/08/2018

Huyện Tân Kỳ hiện có hơn 9.200 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đạt 79,9% kế hoạch; 617 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 55,83% kế hoạch. 

Ảnh minh họa
(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên số người tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện còn thấp. Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong quá trình chỉ đạo; đa số người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, mức hỗ trợ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm này còn thấp…Đến cuối năm 2018, BHXH huyện Tân Kỳ phấn đấu có trên 11.500 người tham gia BHYT hộ gia đình và khoảng 1.300 người tham gia BHXH tự nguyện.

Như Lành