Nghệ An: Sắp ban hành định mức máy móc, thiết bị cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Sáu, 19/05/2017, 10:34 [GMT+7]
.

Sáng nay (19/5), dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên điạ bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, Tờ trình ban hành Quyết định của UBND tỉnh có hơn 4.000 danh mục với mức giá dưới 500 triệu nằm trong tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng cần được trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên điạ bàn tỉnh. Đây là số liệu được Sở tài chính thống kê, tập hợp từ nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi lên.

Tuy nhiên, tại cuộc họp nhiều ý kiến nêu vấn đề: trong hơn 4.000 danh mục, phải phân định rõ có bao nhiêu chủng loại, số lượng, máy móc thiết bị đặc thù thuộc tiêu chuẩn, định mức cần trang bị. Ngoài ra, tính hợp lý trong quy định mức giá cũng cần được nêu ra cụ thể, từ đó mới có thể áp dụng cho các danh mục máy móc một cách lâu dài, ổn định, phù hợp với nhu cầu của các cơ quan, đơn vị khi cần mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu Ban soạn thảo tổng hợp, nghiên cứu, có phương án rõ ràng, đồng thời tiến hành khảo sát kỹ nhu cầu thực tế của các sở, ngành, địa phương về sử dụng thiết bị. Đây là cơ sở để UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy định tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị, chậm nhất đầu tháng 6/2017 bộ phận soạn thảo phải hoàn thành để ban hành và thực hiện Quyết định này.

(Nguyễn Nam - Mai Thanh)

Bình luận (0)
.
.