Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực quản lý văn học, nghệ thuật

Thứ Bảy, 11/11/2017, 11:26 [GMT+7]
.

Sáng nay (11/11), Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay" tại Nghệ An.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên TƯ Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

a
Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn.

Trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng 87 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác lý luận và quản lý văn hóa, văn học nghệ thuật, nhất là từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. Trong quá trình đó, tư duy lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật tiếp tục được đổi mới, bổ sung, phát triển, góp phần cổ vũ, khích lệ, tạo niềm tin cho văn nghệ sỹ.

a
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên TƯ Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Trong suốt 30 năm qua, Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của văn học nghệ thuật như Nghị quyết TW 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới; Nghị quyết TW 9 khóa XII về Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đât nước...

a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn giới thiệu vài nét về đặc điểm văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đây là lớp tập huấn thứ 14 được Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương mở dành cho hơn 200 học viên làm công tác tuyên giáo, văn hóa văn nghệ, báo chí và xuất bản thuộc 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu tham dự sẽ được nghe về các chuyên đề: Quán triệt đường lối, quan điểm văn học nghệ thuật của Đảng trong tình hình hiện nay; Một số vấn đề cần lưu ý trong tình hình văn học nghệ thuật; Thông tin về tình hình Điện ảnh; Kỹ năng viết tin bài phê bình văn học; Thông tin về tình hình sáng tác văn học, âm nhạc, báo chí, xuất bản và lý luận, phê bình văn học.

Bùi Thọ - Cảnh Toàn

.
Bình luận (0)
.
.