TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cơ quan chức năng phải kiên quyết, nghiêm minh hơn, trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp phải cao hơn.

11:48, 25/05/2018

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo quyết định quy định về phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh, do Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh tổ chức sáng nay (25/5).

Cùng dự có các đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Sau khi nghe đơn vị chủ trì là Sở Y tế trình bày Dự thảo và những vấn đề liên quan đến công tác ATTP trên địa bàn tỉnh, đại diện các cấp, ngành đã tập trung thảo luận các điều khoản quy định về trách nhiệm, chuyên ngành, thực tế năng lực chuyên môn cụ thể đối với từng ngành, từng cấp cho phù hợp với điều kiện thực tế; Đặc biệt là vai trò của các đơn vị chủ lực là ngành Y tế, Nông nghiệp và Công thương cũng như trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, xã trong công tác quản lý ATTP trên địa bàn, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh rộng, dân số đông, khách du lịch nhiều nên phải đặc biệt coi trọng công tác đảm bảo ATVSTP. Để xảy ra các vụ việc ATTP không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý chung của người dân mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh trong lòng du khách.

Thời gian qua, công tác ATVSTP trên địa bàn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của người dân. Nhận thức của người dân về lĩnh vực này ở một số nơi còn hạn chế, vai trò của một số thành viên Ban chỉ đạo chưa thực sự rõ nét, tham gia chỉ mang tính chiếu lệ. Nhiều vụ việc vi phạm xử lý chưa nghiêm, còn mang tính nể nang, bỏ sót... Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền huyện, xã chưa cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu, thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo phải nêu cao trách nhiệm, làm hết sức mình; cơ quan thường trực là ngành Y tế, các ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương cần làm kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa. Các cấp ủy, chính quyền phải tăng cường công tác tuyên truyền, chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để xảy ra vi phạm.

Về Dự thảo Quyết định quy định về phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện văn bản, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, thẩm định cơ sở pháp lý lần cuối trước khi trình UBND tỉnh ban hành chậm nhất vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2018.

An Duyên - Cảnh Hồng