Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3

Thứ Sáu, 03/11/2017, 16:55 [GMT+7]
.

Chiều nay (3/11), tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 dành cho cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương các Sở, ban, ngành. Đây cũng là lớp cuối cùng của năm 2017.

Trong thời gian 12 ngày, 85 học viên đã được nghiên cứu 15 chuyên đề về quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng an ninh, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, thị, thành; bắn súng K54 bài 1, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên; chiến lược quốc phòng an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng an ninh Việt Nam.

Toàn cảnh lễ bế mạc.
Toàn cảnh lễ bế mạc.

Đây là những nội dung cơ bản, làm cơ sở để các học viên vận dụng trên cương vị chức trách của mình để tham mưu, đề xuất, góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

a
Trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 cho các học viên.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, trong đó 53 học viên đạt loại Giỏi, 32 học viên đạt loại Khá./.

Trần Lịch - Hồng Phong

.
Bình luận (0)
.
.