Rà soát, chấn chỉnh hoạt động hợp tác xã để nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ Sáu, 13/04/2018, 17:24 [GMT+7]
.

Chiều nay (13/4), UBND tỉnh làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về hiệu quả hoạt động Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 - 2017.

Các đồng chí: Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, đến nay, tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại hoạt động các hợp tác xã. Hiện toàn tỉnh có 645 hợp tác xã đang hoạt động ở các lĩnh vực: nông nghiệp, phi nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân.

Năm 2017, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp khoảng 6,8% GRDP của tỉnh. Tỷ lệ đóng góp vào GRDP tăng là do đa số các hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đi vào thực chất, hiệu quả sản xuất kinh doanh được chú trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, một số địa phương chưa xây dựng được nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới, quy mô lớn, chưa liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua kinh tế tập thể. Một số hợp tác xã thực hiện đăng ký lại còn hình thức, phương thực hoạt động không thay đổi, chưa đáp ứng được các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Viết Đường cho rằng: Hoạt động của HTX có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng hợp tác xã hoạt động có hiệu quả tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện còn 125 xã chưa có hợp tác xã, thời gian tới cần chẩn chỉnh lại hoạt động sản xuất kinh doanh của mô hình này.

Hiện nay, trên địa bàn số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp khá nhiều, do vậy, UBND tỉnh cần có cơ chế, chính sách hộ trợ vốn, đào tạo, tập huấn cán bộ hợp tác xã, liên doanh, liên kết để các hợp tác xã phát triển thương hiệu và tạo đầu ra cho sản phẩm; Gắn việc thành lập, phát triển mô hình hợp tác xã với xây dựng Nông thôn mới.

Huy Cung – Quốc Toàn

 

.
Bình luận (0)
.
.