Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh dịp Tết
18:29, 14-01-2020
Ngày 14/1, nhiều đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, đoàn thể tổ chức trao hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết, quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tất cả