Nghệ An: Doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó trong chuỗi logistics
12:53, 28-08-2021
Theo các doanh nghiệp xuất khẩu ở Nghệ An, trong tâm dịch Covid-19 không chỉ cước vận chuyển container tăng cao, các dịch vụ logistics kèm theo đều đang gặp khó, khiến doanh nghiệp xuất khẩu trong thời điểm này càng làm càng lỗ.
Tất cả