Bê bối giải thưởng “Quả cầu vàng"e; và nguy cơ xoá sổ trước làn sóng tẩy chay tại Hollywood
09:27, 17-05-2021
Những thông tin chấn động về vấn nạn phân biệt chủng tộc, giới tính và nạn tham nhũng của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood khiến giải thưởng "e;Quả cầu Vàng"e; đứng trước nguy cơ bị xoá bỏ.
Tất cả