Bản tin Nhịp sống 24h - 12/12/2022
18:37, 12-12-2022
Bản tin Nhịp sống 24h - 12/12/2022. Có những nội dung chính: 
1./ Nghệ An: Nhiều hoạt động chào năm mới Quý Mão 2023. 
2./ Hoàn thành khu tái định cư vùng ảnh hưởng lũ quét Kỳ Sơn vào tháng 6/2023. 
3./ Nhiều cơ hội cho lao động Nghệ An ra nước ngoài làm việc trong năm 2023.
Tất cả