Người đàn ông trèo cây hái vải, trượt chân ngã tử vong
15:37, 21-05-2021
Khi trèo lên hái vải trong vườn của gia đình, một người đàn ông không may trượt chân ngã xuống, tuy được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.
Tất cả