Bộ Y tế đưa thuốc Molnupiravir vào điều trị thí điểm tại nhà F0 có kiểm soát
07:46, 07-11-2021
1.000.000 viên thuốc nghiên cứu Molnupiravir từ nguồn nhập khẩu do Công ty DB – cổ đông sáng lập Tập đoàn Ecopark, tài trợ cho chương trình này có thể đáp ứng điều trị cho lượng lớn bệnh nhân Covid-19.
Tất cả