Việt Anh lập kỷ lục trên ghế nóng "e;Ai là triệu phú"e;
08:27, 14-07-2021
Việt Anh trả lời tới câu hỏi thứ 13 và dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền thưởng 60 triệu đồng trong chương trình "e;Ai là triệu phú"e;.
Tất cả