Thủ tướng Hun Sen đáp trả quyết liệt tuyên bố của ông Lý Hiển Long
09:02, 07-06-2019
Thủ tướng Hun Sen cho rằng, tuyên bố của ông Lý Hiển Long là một sự xúc phạm đến sự hy sinh quân tình nguyện Việt Nam.
Tất cả