Ấn Độ - Trung Quốc lạnh nhạt, Nga cố gắng nồng ấm với cả hai
08:41, 15-09-2019
Nga đang xích lại Trung Quốc về nhiều mặt. Nhưng đồng thời Nga cũng duy trì quan hệ lịch sử thân thiện với Ấn Độ - đối thủ của Trung Quốc.
Đền thờ Đại tướng quân xứ Nghệ thống lĩnh 12 cửa biển
10:08, 01-08-2019
Đền Đệ Nhất do nhân dân làng Đệ Nhất xây dựng tại xóm Tân Phong, xã Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An. Đền Đệ Nhất xây dựng từ thời Lê thờ Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn, ông là người thống lĩnh các đạo thủy binh coi giữ 12 cửa biển, bảo vệ vùng duyên hải.
Tất cả