Tăng thuế với tiền thưởng của tài xế xe công nghệ từ 1/8
16:59, 24-07-2021
Tiền thưởng của các đối tác tài xế xe công nghệ sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân 1,5% thay vì 1% như trước, theo quy định của Thông tư 40.
Tất cả